Posts Tagged ‘Sostenibilitat’

Promoció i publicitat de la banca ètica

La banca ètica és una alternativa a la banca tradicional. Des de fa alguns anys, diversos bancs ètics (com Triodos Bank, FIARE, Oikocredit,..) s’han assentat a Catalunya  i Espanya. Tot i que el creixement de la banca ètica és molt important, el seu pes en relació a la banca tradicional és molt petit. Però les potencialitats de la banca ètica són enormes. La present proposta de recerca s’articula al voltant del disseny d’una estratègia de marketing per a la promoció de la banca ètica en un grup concret de població.

Què se’n sap de la banca ètica en general? Quins elements (valors, principis, resultats, rendibilitats,…) es fan servir a les campanyes de marketing de la banca ètica? Quins mitjans es movilitzen per fer arribar els missatges a la població? Com es valora l’impacte de les campanyes de marketing (informació i difusió) en un context determinat?  Quins principis de la banca ètica coincideixen amb els valors d’un grup concret de la població?   Quines estratègies de marketing es podrien impulsar per captar nous clients per a la banca ètica?

La recerca s’iniciaria amb una investigació documental sobre la implantació de la banca ètica a Catalunya, així com una anàlisi de les campanyes de marketing impulsades per les principals entitats de banca ètica (a qui van dirigides, què ressalten, com ho fan,…). Així mateix, s’ha de concretar i definir el públic objectiu al que anirà dirigida la proposta de campanya de marketing.

A partir d’aquesta investigació la present proposta s’orienta a la realització d’una anàlisi DAFO que, prenent com a objecte d’estudi les campanyes de marketing de diverses entitats de la banca ètica des del punt de vista de les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces, permeti establir les línies estratègiques per a la promoció de la banca ètica en un context determinat (l’escola, el barri, el municipi, la comarca…).

Per la realització de la investigació documental i la construcció del DAFO serà necessari consultar fonts d’informació primària (pàgines web de les entitats de banca ètica, butlletins informatius, consulta bibliogràfica a hemeroteques per identificar mencions o tractament de la banca ètica a revistes especitalitzades i diaris genèrics,…). D’altra banda, també és important realitzar entrevistes amb responsables de les campanyes de marketing o departaments de comunicació de les entitats de banca ètica per orientar l’anàlisi i concretar propostes. Finalment, la recerca culmina amb l’elaboració de propostes d’estratègies de marketing de la banca ètica dirigides a un públic determinat.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Energies transfrontereres

L’energia que consumim a casa, al centre educatiu, al d’oci o a la feina, pot haver fet un llarg recorregut. En ocasions, de continents sencers. Proposem una recerca que, des de l’anàlisi de la indústria energètica, inclogui la reflexió sobre les repercussions de la tecnologia a la vida de les persones i les societats del Sud i del Nord, per tal que el seu desenvolupament incorpori la perspectiva de sostenibilitat ambiental i corresponsabilitat en el respecte als drets humans.

llumsQuin és l’origen de l’energia que consumim? Quines fonts d’energia s’estan utilitzant? D’aquestes, quines fonts han creuat les fronteres de l’Estat? Quins països han creuat? Quins acords comercials possibiliten el seu transport? Quin ha estat l’impacte socioeconòmic de la seva explotació per a les diferents parts? Quin ha estat l’impacte socioambiental? Quin balanç global podem fer-ne? Quines propostes poden realitzar-se des de l’àmbit tecnològic?

La recerca pot partir d’una primera anàlisi general sobre la qüestió a partir de les dades disponibles als espais webs de les Administracions, les empreses implicades en l’extracció i transport d’aquesta tecnologia, i en estudis previs realitzats per diferents agents socials (ONGs, investigadors, etc.). En una segona part, podria centrar-se en l’anàlisi d’un cas que permeti aprofundir sobre l’impacte socioeconòmic i socioambiental de l’explotació d’un determinat recurs energètic. Aquest cas s’identifica durant la primera part de la recerca, podent tractar-se de l’acord amb un determinat país, el recorregut d’una determinada font d’energia, etc.

Alguns recursos per a la recerca:

A banda de la informació facilitada per les empreses implicades en el transport i subministrament de cada energia,  poden ser útils els següents enllaços:

 

Els desastres naturals són naturals?

Inundacions i ciclons són fenòmens naturals que sovint tenen greus repercussions per als éssers humans. No obstant això, els seu impacte no és homogeni arreu. D’altra banda, només sentim a parlar de molts països quan esdevé un fenomen d’aquest tipus que provoca centenars de morts.

tsunami-67499_150Quines són les repercussions socials d’aquests fenòmens? Aquests desastres són també naturals? Quins són els països afectats per aquests fenòmens? Quins apareixen als mitjans de comunicació? Hi ha països afectats que rebin un tractament informatiu diferent? Hi ha països afectats en els que les repercussions socials siguin menors? Com fan front aquests països a aquests esdeveniments? Les repercussions d’aquests fenòmens, són reflex de la desigualtat mundial? Fins i tot a l’interior d’un mateix país, reflecteixen la desigualtat entre la seva població? Per què? Quins factors determinen que unes persones siguin més afectades que d’altres? Quines mesures es prenen després d’un desastre d’aquest tipus? On s’esmercen els recursos econòmics que arriben al país afectat? Quin és el paper de la societat civil del país afectat? I la societat civil internacional?

Per encetar la recerca, primer caldrà definir els diferents conceptes i fenòmens naturals implicats en la qüestió, així com els instruments de què disposa la comunitat internacional per prevenir-los, identificant les fonts que poden aportar informació sobre aquesta matèria.

A continuació, es pot optar per diferents estratègies de recerca. Una opció seria comparar els riscos naturals i impactes socials a Catalunya amb els que afronta alguna regió equiparable en orografia i clima d’un altre continent. En aquest sentit, es pot fer seguiment d’algun dels ciclons que travessi diferents països d’ambdues ribes de la Mediterrània.

Una altra opció seria fer un seguiment de les notícies sobre desastres ocasionats per fenòmens naturals al món, analitzant el seu impacte en termes de mortalitat, població desplaçada, recuperació econòmica, etc.; també resseguint les notícies prèvies i posteriors al fenomen -caldrà consultar la premsa local-, per tal d’identificar elements diferencials entre països i establir correlacions amb l’impacte social del fenomen.

També es pot optar per realitzar una anàlisi comparativa de casos, seleccionant tres països que hagin patit un mateix fenomen natural amb diferent repercussió social. I realitzant un seguiment a través de les notícies als mitjans de comunicació, als informes de diferents entitats (com Nacions Unides, Amnistia Internacional,…)

Finalment, a més de la informació que es pugui extreure de la premsa local accessible per nternet i els organismes internacionals, seria interessant contactar amb alguna ONG que treballi sobre el terreny que pugui aportar informació testimonial sobre aquests fenòmens, així com recollir les vivències de població immigrada d’aquell país, que sigui propera a l’estudiant.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Consum responsable de roba

La majoria de la roba que es ven actualment al nostre país ha estat produïda a l’altra banda del món, als països del sud-est asiàtic, en precàries condicions de treball.

Com es poden vendre samarretes, mitjons i d’altres peces de roba per menys d’un euro? Quins són els costos de producció i distribució? Quin salari reben els treballadors i treballadores dels països productors? Com es relaciona aquest salari amb el cost de la vida en aquells països?

La recerca pot intentar recopilar les dades disponibles sobre aquestes qüestions, analitzant i contrastant els informes publicats per ONGs i organismes internacionals que han denunciat aquesta situació, així com identificant les dades que no estan disponibles i les causes d’aquestes mancances. A més de la consulta de documents, es poden entrevistar persones mobilitzades en la denúncia d’aquesta situació.

Quines alternatives de consum tenim al nostre abast per no participar d’aquesta vulneració dels drets humans? Una altra recerca consistiria en identificar botigues del propi entorn on vestir-se amb roba produïda en condicions laborals dignes. Amb aquesta informació, l’estudiant pot produir una guia de consum que pot presentar-se en un PDF o espai web.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer