Posts Tagged ‘Sostenibilitat’

Promoció i publicitat de la banca ètica

La banca ètica és una alternativa a la banca tradicional. Des de fa alguns anys, diversos bancs ètics (com Triodos Bank, FIARE, Oikocredit,..) s’han assentat a Catalunya  i Espanya. Tot i que el creixement de la banca ètica és molt important, el seu pes en relació a la banca tradicional és molt petit. Però les potencialitats de la banca ètica són enormes. La present proposta de recerca s’articula al voltant del disseny d’una estratègia de marketing per a la promoció de la banca ètica en un grup concret de població.

Què se’n sap de la banca ètica en general? Quins elements (valors, principis, resultats, rendibilitats,…) es fan servir a les campanyes de marketing de la banca ètica? Quins mitjans es movilitzen per fer arribar els missatges a la població? Com es valora l’impacte de les campanyes de marketing (informació i difusió) en un context determinat?  Quins principis de la banca ètica coincideixen amb els valors d’un grup concret de la població?   Quines estratègies de marketing es podrien impulsar per captar nous clients per a la banca ètica?

Energies transfrontereres

llumsL’energia que consumim a casa, al centre educatiu, al d’oci o a la feina pot haver fet un llarg recorregut. En ocasions, de continents sencers.

Proposem una recerca que, des de l’anàlisi de la indústria energètica, inclogui la reflexió sobre les repercussions de la tecnologia a la vida de les persones i les societats del Sud i del Nord, per tal que el seu desenvolupament incorpori la perspectiva de sostenibilitat ambiental i corresponsabilitat en el respecte als drets humans.

Els desastres naturals són naturals?

tsunami-67499_150Inundacions i ciclons són fenòmens naturals que sovint tenen greus repercussions per als éssers humans. No obstant això, el seu impacte no és homogeni. D’altra banda, només sentim a parlar d’alguns països quan un fenomen d’aquest tipus provoca centenars de morts.

Quins són els països que els pateixen? Quins apareixen als mitjans de comunicació? Hi ha països afectats que rebin un tractament informatiu diferent? Hi ha països en què les repercussions socials siguin menors?

Consum responsable de roba

La majoria de la roba que es ven actualment al nostre país ha estat produïda a l’altra banda del món, als països del sud-est asiàtic, en precàries condicions de treball.

Com es poden vendre samarretes, mitjons i d’altres peces de roba per menys d’un euro? Quins són els costos de producció i distribució? Quin salari reben els treballadors i treballadores dels països productors? Com es relaciona aquest salari amb el cost de la vida en aquells països?

La recerca pot intentar recopilar les dades disponibles sobre aquestes qüestions, analitzant i contrastant els informes publicats per ONGs i organismes internacionals que han denunciat aquesta situació, així com identificant les dades que no estan disponibles i les causes d’aquestes mancances. A més de la consulta de documents, es poden entrevistar persones mobilitzades en la denúncia d’aquesta situació.

Quines alternatives de consum tenim al nostre abast per no participar d’aquesta vulneració dels drets humans? Una altra recerca consistiria en identificar botigues del propi entorn on vestir-se amb roba produïda en condicions laborals dignes. Amb aquesta informació, l’estudiant pot produir una guia de consum que pot presentar-se en un PDF o espai web.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer