Posts Tagged ‘Estrangeria’

Història oral de la immigració

La immigració és un procés personal que té implicacions socials, econòmiques, laborals,…  L’anàlisi d’aquests processos i de les polítiques públiques que se’n deriven així com el trencament dels estereotips que s’associen a la immigració (com a fenomen social i polític) i a la persona immigrant són els temes que articulen aquesta proposta de recerca. D’aquesta manera, proposem que l’estudiant mitjançant l’ús del suport audiovisual realitzi un documental en el que es plasmaran les diferents històries de vida sobre el viatge realitzat per les persones immigrades.
camí
  • Quins estereotips hi ha sobre la immigració i les persones immigrades? Quines són les causes que expliquen la immigració? Per què migren les persones? Som tots/es migrants? Quan i per què es pren la decisió de migrar? Què es planteja una persona quan vol migrar (superació personal, millora de les condicions de vida, millor futur per la seva família,…)? Per què i com es tria el lloc de destinació? Les persones migren soles?
  • Quines expectatives hi ha de la travessia? Quins sentiments i emocions es desperten? Quines pors sorgeixen? Com es recorda la travessia? Hi ha diferents llocs de transició abans d’arribar a la destinació final?
  • Com és l’arribada al lloc de destí? Què sent la persona en arribar al lloc de destinació? És un lloc desconegut? Hi ha persones per rebre’l/a?Hi ha un teixit comunitari al que adreçar-se? Quina és la situació legal de la persona en arribar al lloc de destinació? Quines implicacions té la situació legal de la persona en la seva vida quotidiana? I en la seva vivència emocional? Com és la relació amb les altres persones (de la comunitat, del treball, de l’espai més proper)? Com es viu la distància i el distanciament de la família, els amics, de la terra on s’ha nascut? Hi ha el pensament del retorn? Com seria el retorn ideas (en quines condicions, com,?)?

La realització del treball de recerca s’inicia amb la recerca documental sobre la migració, la definició del concepte, com s’ha tractat i estudiat prèviament, quins són els elements que identifiquen a la persona immigrada,… Posteriorment i basat en la recerca documental, es passaria a la selecció de les persones i realització de les històries de vida. Les històries de vida s’han de gravar i desprès transcriure per al seu posterior anàlisi. La present proposta suggereix que la gravació sigui en format audiovisual i que la recerca sigui un videodocumental que s’hauria d’acompanyar amb un informe escrit que documentés la recerca i justifiqués l’ús del videodocumental.

Les històries de vida, i per tant, l’anàlisi que fonamentarà la recerca,  es pot centrar en diferents aspectes de la immigració:

  • Històries del pas de la frontera.
  • Històries de persones que han sol·licitat asil a Espanya.
  • Històries de joves que han estat reagrupats pels seus familiars.
  • Històries de la immigració des d’una regió determinada (Àfrica subsahariana, el Magreb, Sudamèrica, etc.).

En qualsevol dels temes, caldrà que s’atenguin variables com la legalitat d’aquesta immigració, els sentiments d’aquell moment (inseguretat, il·lusió…), la possible vulneració de drets fonamentals, etc.

Alguns recursos per a la recerca:

 

La rehabilitació i reinserció en el cas dels penats estrangers

Es tractaria d’elaborar un dictamen sobre les causes per les quals, en el nostre ordenament jurídic, es substitueix una pena privativa de llibertat (presó) per una mesura de seguretat orientada a reeducar i reinsertar al penat. Com afecten aquestes mesures a la població estrangera? Què succeeix amb la situació de permanença en el nostre país d’un estranger que ha estat condemnat per un delicte i està complent condemna? Com afecta a la renovació dels permissos de residència? Què succeeix en cas d’incomplir l’obligació judicial?

Un dictamen és un informe “que conté una valoració o una opinió (no una descripció) i és emés per un facultatiu o una comissió tècnica amb funcions d’assessorament o consulta”. Es tractaria que l’estudiant o grup d’estudiants actuessin com aquest expert o comitè d’experts per tal de generar un dictàmen sobre com el nostre ordenament jurídic possibilita o dificulta l’objectiu de reinserció en el cas de la població penada estrangera.

L’anàlisi pot centrar-se també en el cas dels menors estrangers, el més específic dels menors estrangers no acompanyats, o bé enfocar-ho a la situació de les dones estrangeres condemnades o alguna qüestió d’actualitat que generi controvèrsia.

Caldrà consultar el codi penal vigent (especialment, els títols III i IV) i d’altra bibliografia disponible, a més de la possibilitat de realitzar entrevistes amb professionals que treballin en aquest àmbit, especialment d’entitats que col·laboren amb Justícia en projectes de reinserció.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer