Posts Tagged ‘Economia solidària’

Itineraris locals sobre la globalització

La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica ha dissenyat, a Barcelona, una ruta guiada pels horrors del comerç internacional, amb quatre parades que corresponen a quatre grans marques emblemàtiques (de quatre sectors econòmics diferenciats: banca, alimentació, tèxtil i electrònica) per denunciar males pràctiques respecte als drets humans, laborals i mediambientals.

Seguint aquest exemple, una recerca de batxillerat podria dedicar-se a dissenyar un itinerari guiat per indrets locals que mostren injustícies globals.

Xarxa d’intercanvis Trocasec

Trocasec és una xarxa d’Intercanvis on col·laborem veïns i veïnes del barri del Poble Sec. Treballem com a comissió dins l’Assemblea de barri del Poble Sec. Volem consolidar un punt de trobada de veïns i veïnes, associacions i altres entitats del barri per intercanviar béns, serveis i coneixements, sense fer servir els euros.

CooperaSec: per un barri cooperatiu

El projecte Cooperasec vol ser una eina de transformació econòmica i social a través de l’empoderament popular. Es tracta de donar suport i recolzar els projectes cooperatius que es generen al barri i anar fent xarxa social per la construcció d’un barri cooperatiu, col·laborant amb el moviment cooperatiu i d’economia social (Intercooperació).

Promoció i publicitat de la banca ètica

La banca ètica és una alternativa a la banca tradicional. Des de fa alguns anys, diversos bancs ètics (com Triodos Bank, FIARE, Oikocredit,..) s’han assentat a Catalunya  i Espanya. Tot i que el creixement de la banca ètica és molt important, el seu pes en relació a la banca tradicional és molt petit. Però les potencialitats de la banca ètica són enormes. La present proposta de recerca s’articula al voltant del disseny d’una estratègia de marketing per a la promoció de la banca ètica en un grup concret de població.

Què se’n sap de la banca ètica en general? Quins elements (valors, principis, resultats, rendibilitats,…) es fan servir a les campanyes de marketing de la banca ètica? Quins mitjans es movilitzen per fer arribar els missatges a la població? Com es valora l’impacte de les campanyes de marketing (informació i difusió) en un context determinat?  Quins principis de la banca ètica coincideixen amb els valors d’un grup concret de la població?   Quines estratègies de marketing es podrien impulsar per captar nous clients per a la banca ètica?

La recerca s’iniciaria amb una investigació documental sobre la implantació de la banca ètica a Catalunya, així com una anàlisi de les campanyes de marketing impulsades per les principals entitats de banca ètica (a qui van dirigides, què ressalten, com ho fan,…). Així mateix, s’ha de concretar i definir el públic objectiu al que anirà dirigida la proposta de campanya de marketing.

A partir d’aquesta investigació la present proposta s’orienta a la realització d’una anàlisi DAFO que, prenent com a objecte d’estudi les campanyes de marketing de diverses entitats de la banca ètica des del punt de vista de les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces, permeti establir les línies estratègiques per a la promoció de la banca ètica en un context determinat (l’escola, el barri, el municipi, la comarca…).

Per la realització de la investigació documental i la construcció del DAFO serà necessari consultar fonts d’informació primària (pàgines web de les entitats de banca ètica, butlletins informatius, consulta bibliogràfica a hemeroteques per identificar mencions o tractament de la banca ètica a revistes especitalitzades i diaris genèrics,…). D’altra banda, també és important realitzar entrevistes amb responsables de les campanyes de marketing o departaments de comunicació de les entitats de banca ètica per orientar l’anàlisi i concretar propostes. Finalment, la recerca culmina amb l’elaboració de propostes d’estratègies de marketing de la banca ètica dirigides a un públic determinat.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Les monedes socials: viabilitat i anàlisi de casos pràctics

Què és la moneda social? Com funciona? Quines experiències de monedes socials es desenvolupen al propi municipi? Són viables econòmicament?

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer