Posts Tagged ‘Consum responsable’

Itineraris locals sobre la globalització

La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica ha dissenyat, a Barcelona, una ruta guiada pels horrors del comerç internacional, amb quatre parades que corresponen a quatre grans marques emblemàtiques (de quatre sectors econòmics diferenciats: banca, alimentació, tèxtil i electrònica) per denunciar males pràctiques respecte als drets humans, laborals i mediambientals.

Seguint aquest exemple, una recerca de batxillerat podria dedicar-se a dissenyar un itinerari guiat per indrets locals que mostren injustícies globals.

La sobirania alimentària als llibres de text

Gallecs blat1La manera com es produeixen els aliments, es fan arribar a la població i es consumeixen té conseqüències en el medi ambient, les societats i la salut de les persones. En el creixement de la indústria agroalimentària, podem trobar l’origen de problemàtiques presents arreu del món com la fam i la desnutrició, les dificultats en l’accés a l’aigua, l’abandonament dels camps… Davant aquesta situació, moviments socials reivindiquen una producció orientada a l’alimentació local, propera al consumidor/a final, respectuosa amb el medi ambient (agroecològica) i lliure de transgènics.

Consumisme: violència estructural o responsabilitat individual?

La incitació constant al consumisme es pot analitzar com una forma de violència estructural. Algunes tendències filosòfiques actuals (Lipovetzski, Bauman…) han parlat de l’homo consumericus per identificar el model antropològic dominant en la nostra època. Tanmateix, cada vegada hi ha més veus discordants que reclamen un consum més raonable, més responsable i sostenible com a única via alternativa de present i de futur.

Quina relació hi ha entre violència estructural i consumisme? Consumir i ser consumista són el mateix? Fins a quin punt el consum (el fet de consumir més o menys o de consumir o no uns determinats productes
o marques) defineix la identitat de les persones? Quins mecanismes o mitjans inciten al consum i al consumisme (diferents tipus de publicitat, Internet, modes, pressió social…)? Quines iniciatives podem seguir per consumir d’una manera més responsable i sostenible? Quines institucions estan treballant en aquest sentit?

Algunes lectures de títols filosòfics i sociològics poden permetre a l’alumnat plantejar un marc teòric adequat per a la recerca. Poden ser útils els títols següents:

  • Bauman, Z. Vida de consumo, de Z. Bauman. Mèxic: FCE, 2007.
  • Lipovetzski, G. La felicidad paradójica: Ensayo sobre la sociedad de consumo. Barcelona: Anagrama, 2007.
  • García del Muro, J. Menú de cada dia: carn de canó. Lleida: Pagès, 2010.

L’alumnat pot investigar, mitjançant visites i entrevistes, quines institucions estan treballant per fomentar el consum responsable entre la ciutadania al seu municipi i com ho fan. També pot ser interessant provar d’esbrinar les formes concretes de consum responsable accessibles a una persona de la seva edat. Un apartat d’enquestes analitzades pot permetre esbrinar els hàbits de consum(isme) de les persones més joves i el seu coneixement de les mesures de consum responsable.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca elaborada pel grup de treball Recerca per a la pau des de la Filosofia de Batxillerat (2011/2012)

Energies transfrontereres

llumsL’energia que consumim a casa, al centre educatiu, al d’oci o a la feina pot haver fet un llarg recorregut. En ocasions, de continents sencers.

Proposem una recerca que, des de l’anàlisi de la indústria energètica, inclogui la reflexió sobre les repercussions de la tecnologia a la vida de les persones i les societats del Sud i del Nord, per tal que el seu desenvolupament incorpori la perspectiva de sostenibilitat ambiental i corresponsabilitat en el respecte als drets humans.

Consum responsable de roba

La majoria de la roba que es ven actualment al nostre país ha estat produïda a l’altra banda del món, als països del sud-est asiàtic, en precàries condicions de treball.

Com es poden vendre samarretes, mitjons i d’altres peces de roba per menys d’un euro? Quins són els costos de producció i distribució? Quin salari reben els treballadors i treballadores dels països productors? Com es relaciona aquest salari amb el cost de la vida en aquells països?

La recerca pot intentar recopilar les dades disponibles sobre aquestes qüestions, analitzant i contrastant els informes publicats per ONGs i organismes internacionals que han denunciat aquesta situació, així com identificant les dades que no estan disponibles i les causes d’aquestes mancances. A més de la consulta de documents, es poden entrevistar persones mobilitzades en la denúncia d’aquesta situació.

Quines alternatives de consum tenim al nostre abast per no participar d’aquesta vulneració dels drets humans? Una altra recerca consistiria en identificar botigues del propi entorn on vestir-se amb roba produïda en condicions laborals dignes. Amb aquesta informació, l’estudiant pot produir una guia de consum que pot presentar-se en un PDF o espai web.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer