Els drets humans al teu municipi

Quina és la situació dels drets humans al teu municipi? Aquesta és la pregunta a la que tracta de donar resposta Ciutat10.

Ciutat10 és un projecte de Creu Roja orientat a la sensibilització i reflexió que, de forma lúdica, pretén donar a conèixer els drets recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

Què és i per què sorgeix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat? Quins són els seus antecedents? Quines ciutats catalanes s’han adherit a aquesta Carta? Quines són les implicacions pràctiques de la Carta per a les ciutats adherides? Existeixen altres propostes ja siguin nacionals o internacionals semblants a la Carta? De quins recursos i serveis disposa la teva ciutat en matèria de protecció dels Drets Humans? És la teva una ciutat 10?

Entre la multitud de treballs que es poden realitzar al voltant d’aquesta qüestió, es proposen dues:

  • Anàlisi, diagnòstic i propostes de millora en relació amb l’acompliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a un municipi concret. D’aquesta manera, s’aprofundirà en els principis bàsics de Ciutat10: Ciutat Democràtica, Ciutat Cívica i Participativa, Ciutat per a tothom, Ciutat del Benestar i/o Ciutat Compromesa.

Aquests principis es podran analitzar mitjançant les accions que s’estableixen en el joc Ciutat 10 de Creu Roja.  Es podrà escollir dos o més dels 5 principis per fer una recerca de la Carta i aplicar-la al municipi de l’alumne (en cas de municipis molt grans, l’estudi es pot realitzar per barris o districtes)… A cada Principi hi ha 10 cartes d’accions i recursos. L’alumne haurà d’analitzar a quin article de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat respon cada servei i recurs, geolocalitzar aquest servei o recurs en un mapa (a través de l’aplicació tecnològica Ciutat10 que la Creu Roja posarà a la seva disposició) i valorar-ne el funcionament. Un cop finalitzat el diagnòstic, en cas que al seu municipi o barri no existeixi algun dels serveis i recursos analitzats, o bé que el servei o recurs no funcioni correctament o tingui mancances, l’alumne podrà presentar propostes de millora que contribueixin a que el seu municipi o barri sigui 10.

  • Anàlisi i comparació dels resultats obtinguts en dues experiències ja realitzades (per exemple, les realitzades a Mollet i a Berga). La recerca partiria d’una investigació documental sobre els drets humans, la carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, la creació del joc Ciutat 10 com instrument de sensibilització i transformació social,… I continuaria amb l’entrevista a les persones que van participar activament en la realització d’aquestes experiències. Mitjançant entrevistes o grups de discussió es podrien abordar temes com l’execució del joc, la mobilització de la població, les contribucions a nivell personal i social de l’acció, les propostes de millora realitzades i la seva implementació per part dels consistoris, visibilització de l’acció de cara a la ciutadania, elements a millorar, propostes que amb el pas del temps farien les persones involucrades i que en aquell moment no es van fer,… Finalment es realitzaria una anàlisi de la informació, s’elaborarien les conclusions i s’articularien les propostes de millora oportunes.

Recursos per iniciar la recerca: 

Recerca proposada per la Creu Roja.

Temes: , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer