Els desastres naturals són naturals?

Inundacions i ciclons són fenòmens naturals que sovint tenen greus repercussions per als éssers humans. No obstant això, els seu impacte no és homogeni arreu. D’altra banda, només sentim a parlar de molts països quan esdevé un fenomen d’aquest tipus que provoca centenars de morts.

tsunami-67499_150Quines són les repercussions socials d’aquests fenòmens? Aquests desastres són també naturals? Quins són els països afectats per aquests fenòmens? Quins apareixen als mitjans de comunicació? Hi ha països afectats que rebin un tractament informatiu diferent? Hi ha països afectats en els que les repercussions socials siguin menors? Com fan front aquests països a aquests esdeveniments? Les repercussions d’aquests fenòmens, són reflex de la desigualtat mundial? Fins i tot a l’interior d’un mateix país, reflecteixen la desigualtat entre la seva població? Per què? Quins factors determinen que unes persones siguin més afectades que d’altres? Quines mesures es prenen després d’un desastre d’aquest tipus? On s’esmercen els recursos econòmics que arriben al país afectat? Quin és el paper de la societat civil del país afectat? I la societat civil internacional?

Per encetar la recerca, primer caldrà definir els diferents conceptes i fenòmens naturals implicats en la qüestió, així com els instruments de què disposa la comunitat internacional per prevenir-los, identificant les fonts que poden aportar informació sobre aquesta matèria.

A continuació, es pot optar per diferents estratègies de recerca. Una opció seria comparar els riscos naturals i impactes socials a Catalunya amb els que afronta alguna regió equiparable en orografia i clima d’un altre continent. En aquest sentit, es pot fer seguiment d’algun dels ciclons que travessi diferents països d’ambdues ribes de la Mediterrània.

Una altra opció seria fer un seguiment de les notícies sobre desastres ocasionats per fenòmens naturals al món, analitzant el seu impacte en termes de mortalitat, població desplaçada, recuperació econòmica, etc.; també resseguint les notícies prèvies i posteriors al fenomen -caldrà consultar la premsa local-, per tal d’identificar elements diferencials entre països i establir correlacions amb l’impacte social del fenomen.

També es pot optar per realitzar una anàlisi comparativa de casos, seleccionant tres països que hagin patit un mateix fenomen natural amb diferent repercussió social. I realitzant un seguiment a través de les notícies als mitjans de comunicació, als informes de diferents entitats (com Nacions Unides, Amnistia Internacional,…)

Finalment, a més de la informació que es pugui extreure de la premsa local accessible per nternet i els organismes internacionals, seria interessant contactar amb alguna ONG que treballi sobre el terreny que pugui aportar informació testimonial sobre aquests fenòmens, així com recollir les vivències de població immigrada d’aquell país, que sigui propera a l’estudiant.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer