Els desastres naturals són naturals?

tsunami-67499_150Inundacions i ciclons són fenòmens naturals que sovint tenen greus repercussions per als éssers humans. No obstant això, el seu impacte no és homogeni. D’altra banda, només sentim a parlar d’alguns països quan un fenomen d’aquest tipus provoca centenars de morts.

Quins són els països que els pateixen? Quins apareixen als mitjans de comunicació? Hi ha països afectats que rebin un tractament informatiu diferent? Hi ha països en què les repercussions socials siguin menors?

Quines són les repercussions socials d’aquests fenòmens? També són naturals? Les repercussions reflecteixen la desigualtat mundial? I, a l’interior d’un mateix país, reflecteixen la desigualtat entre la seva població? Per què? Quins factors determinen que unes persones se’n vegin més afectades que d’altres? Quines mesures es prenen després d’un desastre d’aquest tipus? On s’esmercen els recursos econòmics que arriben al país afectat? Quin és el paper de la societat civil del país afectat? I de la societat civil internacional?

Per encetar la recerca, primer caldrà definir els diferents conceptes i fenòmens naturals implicats en la qüestió, així com els instruments de què disposa la comunitat internacional per prevenir-los, identificant les fonts que poden aportar informació sobre aquesta matèria.

A continuació, es pot optar per diferents estratègies de recerca. Una opció seria comparar els riscos naturals i impactes socials a Catalunya amb els que afronta alguna regió equiparable en orografia i clima d’un altre continent. En aquest sentit, es pot fer seguiment d’algun dels ciclons que travessi diferents països d’ambdues ribes de la Mediterrània.

Una altra opció és fer un seguiment de les notícies sobre desastres ocasionats per fenòmens naturals al món, analitzant el seu impacte en termes de mortalitat, població desplaçada, recuperació econòmica, etc.; també resseguint les notícies prèvies i posteriors al fenomen -caldrà consultar la premsa local-, per tal d’identificar elements diferencials entre països i establir correlacions amb l’impacte social del fenomen.

També es pot optar per realitzar una anàlisi comparativa de casos, seleccionant tres països que hagin patit un mateix fenomen natural amb diferent repercussió social i realitzant-ne un seguiment a través de les notícies als mitjans de comunicació o dels informes de diferents entitats (Nacions Unides, Amnistia Internacional,…)

Finalment, a més de la informació que es pugui extreure de la premsa local accessible per Internet i dels organismes internacionals, seria interessant contactar amb alguna ONG que treballi sobre el terreny que pugui aportar informació testimonial sobre aquests fenòmens, així com recollir les vivències de població immigrada d’aquell país, que sigui propera a l’estudiant.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer