Etapa 2: Objectiu

Un cop triat el tema sobre el qual vols investigar, has de concretar-lo en un objectiu d’investigació, de forma que la recerca sigui factible en el temps previst pel treball de batxillerat (70 hores).

A partir d’aquestes preguntes, vas acotant l’objecte d’estudi del treball: el fragment de la realitat sobre el qual recolliràs dades de forma exhaustiva.

En el marc de la situació problemàtica que has definit en l’Etapa 1: Tema, hauràs de triar una única variable i delimitar el context (espacial i temporal) en què centraràs la recerca.

Tenint en compte la variable i el context, has de procurar resumir l’objectiu d’investigació en una única frase que comenci per un verb en infinitiu.

A continuació, et proposem un conjunt de verbs que et poden ajudar a redactar l’objectiu. Combina’ls amb l’objecte d’estudi, la variable que has decidit abordar i el context en què has decidit investigar-la.

Per exemple, un objectiu de recerca podria ser: “Determinar [verb] el poder adquisitiu [variable] de la clientela de les botigues de moda sostenible [objecte d’estudi] del meu barri [context espacial] durant l’any 2016 [context temporal]”.

Les hipòtesis guien una part de la recerca científica (la recerca deductiva); però no són imprescindibles, i no et recomanem que en formulis. Formular hipòtesis en la recerca inductiva alimenta els prejudicis sobre l’objecte d’estudi, i perjudica el rigor de la investigació.

Un cop redactat l’objectiu, pots repassar-lo amb aquesta diana de valoració, que et permetrà comprovar si has complert els criteris de rigor científic.

Pots reunir-te amb companys i companyes de batxillerat, llegir-los el teu objectiu de recerca i que et comentin si creuen que compleix cadascun dels criteris de la diana de valoració (i per què). A partir dels comentaris i aportacions d’altres estudiants, pots introduir millores en la redacció del teu objectiu. L’objectiu d’investigació el tornaràs a revisar una vegada completis el marc teòric (Etapa 3).

Plantejar el treball de recerca des de l’enfocament de drets humans et pot facilitar:

– la identificació de situacions problemàtiques en l’àmbit del teu tema d’interès;

– dins d’aquestes situacions, la detecció de qüestions a resoldre,

– i, dins d’aquestes qüestions, la concreció de l’objectiu d’investigació.

 Així, fas recerca per la millora social, que és alhora recerca amb significat personal i amb rellevància social.

left right

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer