El treball de recerca per etapes

El treball de recerca de batxillerat és una matèria comuna que representa el 10% de la qualificació de l’etapa i de la qual tu, estudiant de batxillerat, pots escollir el tema.

El treball s’elabora al llarg dels cursos de 1r i 2n de batxillerat, durant els quals has de desenvolupar un procés d’investigació.

Segons el currículum de batxillerat, el treball de recerca implica 70 hores de dedicació de l’estudiant, però, generalment, hi invertiràs més temps.

Aquest calendari mostra una distribució aproximada de les etapes de la recerca:

  1. Etapa 1: Tema
  2. Etapa 2: Objectiu
  3. Etapa 3: Marc teòric

Descarregar en PDF

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer