Plurilingüisme a Internet

“Cada vegada més, la informació i el coneixement es tornen elements clau en la creació de la riquesa, la transformació social i el desenvolupament humà. L’eina principal per transmetre la informació i el coneixement és el llenguatge. D’aquesta manera, la possibilitat d’usar la llengua materna a Internet determina el grau d’interacció que es pugui tenir amb les societats de coneixement emergents”, alerta la UNESCO.

Davant d’aquesta realitat, una recerca de batxillerat podria consistir a analitzar les polítiques lingüístiques d’un país o regió per promoure i facilitar la diversitat lingüística i el plurilingüisme als mitjans de comunicació; específicament, a Internet.

La recerca també es podria centrar a descriure l’ús d’un determinat idioma local a Internet; buscar exemples de creació i difusió de continguts en aquesta llengua a través de la xarxa, i classificar-los segons variables diverses: el to (formal/informal), les temàtiques que es tracten, l’autoria, etc.

En el cas d’un centre amb diversitat lingüística, es pot investigar si quan l’alumnat navega per Internet també es reflecteix aquesta diversitat.

Igualment, la recerca podria consistir en una comparativa històrica sobre la diversitat lingüística a Internet, en un període de temps determinat, per exemple en base als dos informes de la UNESCO (2005 i 2009) esmentats més avall.

I encara una altra possibilitat seria identificar iniciatives per a la introducció de noves llengües en el món digital, o propostes innovadores per a l’accés multilingüe a recursos digitals en el ciberespai.

Exemples per iniciar la recerca:

Temes: , , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer