Avaluació i comparació de polítiques migratòries

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i el Migration Policy Group (MPG) coordinen l’Índex de polítiques d’integració migrant (MIPEX en les seves sigles en anglès).

El MIPEX mesura polítiques d’integració de persones migrades en tots els estats membres de la Unió Europea, Austràlia, Canadà, Islàndia, Japó, Corea del Sud, Nova Zelanda, Noruega, Suïssa, Turquia i els Estats Units.

Per fer-ho, compta amb 167 indicadors de la política que ofereixen una imatge multidimensional de les oportunitats per participar en la societat que cada estat brinda a les persones migrades.

Quines mesures prenen els governs per promoure la integració de les persones migrades en diferents països d’Europa i del món? En quin sentit les seves decisions afecten algun dels drets fonamentals d’aquestes persones (dret a l’asil, a la salut, al treball, a l’educació…)? Com utilitzar indicadors per millorar l’eficàcia de la governança en aquest àmbit?

Un treball de recerca de batxillerat pot centrar-se en avaluar les polítiques d’un país respecte a la integració de les persones migrades o bé comparar els enfocaments polítics executats per governs de països diversos.

El MIPEX es basa en informació que proporcionen els estats. Un treball de recerca també pot centrar-se a contrastar aquestes dades amb informes publicats per ONG i moviments socials d’un país en concret.

Recursos per iniciar la recerca:

  • Migrant Integration Policy Index.
  • Migrar con derechos, web coordinat per la Universitat de Lleó. Conté espais de legislació, jurisprudència, notícies, impresos i formularis, novetats i bibliografia sobre migració.
  • European Council on Refugees and Exile (ECRE): aliança paneuropea formada per un centenar d’ONG que té com a objectiu la protecció i millora dels drets de les persones refugiades, de les persones demandants d’asil i de les persones desplaçades. Inclou la Xarxa Elena, un fòrum de professionals del dret que promou els majors estàndards de drets humans en el tractament d’aquestes persones.
  • SOS Racisme recull relats reals de persones que han viscut el racisme i realitza informes anuals sobre l’estat del racisme a Catalunya i Espanya.

Temes: , , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer