Associació Catalana per a la Pau

L’Associació Catalana per a la Pau (ACP) va néixer l’any 1990 impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions entre el Nord i el Sud del planeta.

L’ACP desenvolupa tasques d’acció, treball sobre el terreny i formació en quatre àmbits:

  • Dret als mitjans de subsistència durables (alimentació, treball digne). Territorialment, l’ACP treballa a Nicaragua, Cuba, Moçambic, Senegal, Palestina i Guatemala
    • En quant a les accions que l’ACP desenvolupa en l’àmbit de l’alimentació ressalta el treball en temes de sobirania alimentària amb la participació dels moviments i organitzacions de camperols en l’elaboració i el control de les polítiques agrícoles i el control per part dels productors sobre els diferents recursos necessaris per a la producció (terra, aigua i llavors) i amb el desenvolupament d’alternatives productives i tecnològiques duradores que proposen les associacions, federacions o altres organitzacions de petits camperols, donant capacitats als productors organitzats en el seu diàleg amb les autoritats locals, regionals i nacionals.
    • En quant al treball digne, l’ACP centra la seva acció en la formació i la creació d’ocupació entre els sectors més empobrits i que incideixen en la defensa dels drets socials i laborals.
  • Dret a la vida, a la pau i a la seguretat. L’ACP té contraparts a Haití, Colòmbia, Mali i Filipines. L’acció de l’entitat pretén avançar en la prevenció i pal·liació de  les conseqüències dels desastres i conflictes, fomentar la pau i la seguretat econòmica, alimentària i de salut, medi ambient, i política individual i col lectiva.  Es desenvolupen campanyes de sensibilització i captació de fons per atendre les víctimes dels conflictes armats i dels desastres naturals o acompanyament internacional en defensa dels drets humans
  • Dret als serveis públics bàsics (sanitat, educació, hàbitat i aigua). Territorialment, es treballa als camps de refugiats palestins al Líban. Des de l’ACP es dona suport a accions que vagin orientades a millorar les condicions de vida de comunitats i sectors a través de l’accés a aquests serveis.
  • Dret a la participació política i a decidir el futur en defensa dels Drets Humans. El treball es desenvolupa principalment a Paraguai, El Salvador, Líban, Egipte i Jordània. L’acció es dirigeix al foment de la participació ciutadana que contribueix a superar l’actual model neoliberal i rescata el terme democràcia en tota la seva integritat, i unes institucions locals compromeses amb l’equitat i en la distribució de la riquesa

L’ACP participa en la xarxa de Recerca per la Pau aportant propostes de recerca de batxillerat, donant suport en l’atenció de consultes sobre els seus àmbits de treball i facilitant el contacte amb les persones que participen en diferents moviments socials pels drets humans en la Mediterrània i d’altres països on hi cooperen.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer