Activisme 2.0?

Com sorgeix i es gestiona el ciberactivisme a les ONGs?

ciberactivismeLa irrupció de les noves tecnologies ha canviat el panorama de l’activisme, dotant-lo de major riquesa i complexitat. Internet (i les xarxes socials) i el telèfon mòbil han estat una revolució i han canviat la forma, o com a mínim els canals, tradicionals de l’activisme. Aquesta proposta pretén identificar les formes de ciberactivisme que existeixen i com es gestionen.

El ciberactivisme s’ha incorporat a l’estratègia de comunicació de les ONGs? Hi ha una classificació de modalitats de ciberacció? Les ONGs disposen als espais webs de mecanismes per a que les persones puguin ciberactuar? Com gestionen les ONGs el ciberactivisme?

A partir de l’establiment de la recerca documental pertinent es proposa l’estudi de cas com a metodologia per a la recerca. Estudi de cas comparatiu entre les 5 ONGs més importants (per dimensions del pressupost) de Catalunya.

Les dades es poden obtenir mitjançant la Federació Catalana d’ONGs. A partir d’aquí s’haurien de precisar els elements o variables que formaran part de l’anàlisi i la seva observació mitjançant de la web i altres eines 2.0. Complementàriament, es recomana l’entrevista a experts en gestió de les comunicacions i ONGs així com a les persones que estan fent les tasques de comunicació a les entitats estudiades.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer