A un click del ciberactivisme?

Anàlisi de les plataformes de peticions

mouseEl ciberactivisme és un fenomen en constant canvi. Si en un moment determinat el ciberactivisme el feien les ONGs a les seves pàgines, des de fa molts pocs anys s’han creat les plataformes de ciberactivisme, en les que es poden “penjar” sol·licituds de peticions. Aquesta proposta s’orienta a investigar què són i com funcionen les plataformes de peticions online

Què és una plataforma de peticions online? Com funcionen iniciatives com Change.org o Avaaz.org? Què diferencia les peticions de les plataformes de les que hi ha a les pàgines de les ONGs? Quina és la política d’acceptació de peticions de les plataformes? Com es gestionen les peticions de ciberacció? Com s’avaluen els resultats de la ciberacció? Hi ha límits a la ciberacció?

La recerca s’inicia amb la investigació documental corresponent que estableixi l’origen de les plataformes de peticions i del seu desenvolupament en el marc del ciberactivisme.

Un cop establert el marc d’acció i estudi, es proposa la realització d’un estudi de cas mitjançant observació de la gestió de dos iniciatives o campanyes (cadascuna d’elles situada en una plataforma diferent), des del seu inici (contactant amb la/les persona/es que van introduir la campanya en la plataforma), passant pel desenvolupament de les accions fins a la finalització de la iniciativa. La realització d’entrevistes en profunditat a responsables de les plataformes estudiades és un element important que aportarà més informació i ampliarà el coneixement sobre el funcionament intern de les plataformes.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer